Aleph logo UP Wrocław Katalog
Aleph logo Zaloguj | Koniec sesji | Moje konto | Preferencje | Bazy | Ważniejsze nabytki | Komentarze | WMB | Pomoc
Aleph logo   Indeksy | Wyszukaj | Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka |  
 
Uwaga: Nowy regulamin Biblioteki
UP Wrocław Katalog - Egzemplarze Powrót do porzedniej strony

Hodowla warzyw / napisał Józef Brzeziński.  Warszawa [etc.] : nakł. Gebethnera i Wolffa ; Kraków : G. Gebethner i Spółka, [1920] (Kraków : W. L. Anczyc i Spółka). --  [4], 330 s. : il. ;  21 cm.


Kliknij link ("zamówienie" lub "ksero"), aby złożyć zamówienie lub zamówienie ksero dla egzemplarza.
Kliknij na podkreślony termin zwrotu, aby wyświetlić dane czytelnika posiadającego egzemplarz.

Wybierz rok Wybierz tom Wybierz podbibliotekę Ukryj wypożyczone egzemplarze
No Previous Page No Next Page

  Opis Status egzemplarza Termin zwrotu Podbiblioteka Kolekcja Sygnatura Liczba zamówień Kod kreskowy
Szczegóły

Na miejscu Biblioteka Główna
56021 II
000056021000
No Previous Page No Next Page