Aleph logo UP Wrocław Katalog
Aleph logo Zaloguj | Koniec sesji | Moje konto | Preferencje | Bazy | Ważniejsze nabytki | Komentarze | WMB | Pomoc
Aleph logo   Indeksy | Wyszukaj | Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka |  
 
Uwaga: Nowy regulamin Biblioteki
  Zapytanie BIB  |  Dodaj do e-półki  |  Dodaj do koszyka  |  Szukaj  |  Zamówienie WMB  |  Zapisz/wyślij  |  Zapisz na serwerze  |  Dodaj do mojej e-półki  | 
 

Pełny widok rekordu

Wybierz format: Standard Karta katalogowa Cytat Etykiety nazw Etykiety MARC
Brzeziński, Józef Piotr (1862-1939).
Hodowla warzyw / napisał Józef Brzeziński. -- [Wyd. 3]. --  Warszawa [etc.] : nakł. Gebethnera i Wolffa ; Kraków : G. Gebethner i Spółka, [1920] (Kraków : W. L. Anczyc i Spółka). -- [4], 330 s. : il. ;  21 cm.
XVI.13.2.1 XVI.14.17.1.1
                                                 

Choose format: Standard Card catalog Citation Name tags MARC tags


Koniec sesji - Ustawienia - Komentarze - Pomoc - WMB - Ex Libris - Indeksy - Szukaj - Lista wyników - Poprzednie wyszukiwania - Bazy - Koszyk